Bedrijven en de capitol siege

We hebben al gehoord dat Twitter en Facebook Trump voor altijd geblokt hebben. Dat is natuurlijk een goede zaak, als is het waarschijnlijk niet helemaal altruistisch. En Amazon, dat de servers onder een ultra rechts platform stillegt.

Dat is de eerste categorie bedrijven die actief de middelen van Trump wegneemt om zijn leugens te verspreiden.

Dan zijn er ook nog de bedrijven die de financiele steun aan de aanstichters van deze coup poging wegnemen. American Expres en Visa en Ben&Jerry, ze zeggen allemaal openlijk Trump en de andere aanstichters van deze coup niet meer financieel te zullen steunen. Hulde.

En dan hebben we nog de bedrijven die statements uitgeven met afkeur. Maar waar we niet van weten wat ze nu werkelijk doen. Disney is een voorbeeld: De CEO spreekt zich afkeurend uit, maar of dat nu ook betekent dat de geldkraan naar de Trumpetisten dicht gaat, dat weten we niet.

En dan hebben we de bedrijven die angstvallig stil blijven.

Al met al, niemand kan nu zeggen wat dat allemaal voor effect zal hebben. Misschien vindt Trump wel een nieuwe digitale roeptoeter. Misschien boren de Trumpetisten wel nieuwe geldbronnen aan. Maar toch … hulde aan alle bedrijven die het lef hebben een standpunt in te nemen en te communiceren.